April 7 at 3:15 PM LSC discussion on Lorca's Continuous Improvement Work Plan/7 de abril a las 4:00 pm Debate en LSC sobre el Plan de Trabajo de Mejora Continua de Lorca